Coworking och dess olika medlemskap har skapat en debatt och beslut huruvida tjänsterna som tillhandahålls ska innebära skatteplikt eller ej har dröjt.
Nu har HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) i en färsk dom, ändrat det förhandsbesked som skatterättsnämnden tidigare lämnat.
En välkommen dom som underlättar momshantering för coworking, både för fastighetsägare och hyresgäster.
Läs mer här https://www.tidningenresultat.se/kritiserat-besked-om-coworking-och-skatteplikt-andras/

Och här är domen från högsta förvaltningsdomstolen 17 feb 2021.
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2021/hogsta-forvaltningsdomstolen-co-working-ar-momspliktig-tjanst/